Tokom prethodnih godina rada na fakultetu, kroz komunikaciju i razmene ideja sa studentima, diplomiranim studentima i drugim institucijama, ustanovljeno je da postoji potreba za organizacijom dodatnih edukacija iz različitih oblasti obrazovanja a koje su u domenu onih oblasti koje pokrivaju naši studijski programi. Na osnovu toga doneli smo odluku da pokrenemo određeni broj dodatnih edukacija kroz Centar za edukaciju koji deluje u sklopu fakulteta.
Stalnim praćenjem potreba korisnika i samog tržišta, Centar za edukaciju proširivaće vrste edukacija koje će se nalaziti u ponudi.
Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić je akreditovana visokoškolska ustanova koja organizuje akademske studije na studijskim programima: Pravo, Engleski jezik, Bezbednost i kriminalistika,  Poslovna psihologija i Psihoterapija. Fakultet broji više od sto stalno zaposlenih i honorarnih profesora i asistenata na pet studijskih programa, kao i oko 1400 studenata u oba nastavna centra – Novom Sadu i Nišu. Izuzetnim nastavnim kadrom, savremenim konceptom nastave i brigom o svojim studentima, fakultet se tokom više od deset godina postojanja pozicionirao kao jedna od vodećih nezavisnih institucija u polju obrazovanja.
Pored redovne nastave, Fakultet organizuje brojna predavanja, tribine i naučne skupove koji predstavljaju izuzetan doprinos ne samo našim studentima, već i široj naučnoj zajednici. Kroz vannastavne delatnosti smo postali mesto razmene ideja, prostor koji podstiče naučni pristup, razgovor i debatu o značajnim društvenim temama.

download almost uapkmod here | All of new Android racing game you can check here