OBUKA ZA EFIKASNO UČENJE

U cilju dodatnog podizanja kvaliteta podrške svojim studentima, Centar za edukaciju organizuje obuke u tehnikam pamćenja. Predavač je mr Predrag Đukić, autor programa koji je usvojen od strane Nacionalnog centra za talente i od početka 2017. godine se sprovodi u cilju unapređenja ključnih veština pitomaca koji se spremaju za prestižne svetske fakultete.

PROGRAM OBUKE

Kurs je kreiran sa svrhom da studente osposobi da efikasno pamte, bilo da se radi o pripremi ispita ili poslovnom prezentovanju. U okviru programa se razvijaju veštine povetivanja pojmova, pamćenja i improvizacije, kao i kreativnost.

Težište programa je na prenosu principa i usvajanju tehnika za brzo i učinkovito pamćenje, čija primena dodatno štedi vreme i razvija samopouzdanje kod učesnika obuka. Rad se odvija kroz vežbe i specijalizovane igre, te prezentovane veštine veoma brzo prelaze u zabavu i lako postaju deo svakodnevnih studentskih aktivnosti.

Rad na treninzima je grupnog i individualnog karaktera, a obuhvata 8 treninga od 90 minuta.

AUTOR PROGRAMA

Mr Predrag Đukić je autor inovativnog programa za razvoj umnih veština koje su ključne u životu savremenog čoveka , a ne obrađuju se unutar obrazovnog sistema. U okviru njega se putem efikasnih metoda učenja usvajaju znanja primenljiva na svakodnevnom nivou, a rad se sprovodi kroz zadatke, vežbe i igre koje su posebno razvijene za potrebe programa.

Diplomirao je mašinstvo kao student generacije i potom magistrirao menadžment na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 2001. je obavljao različite rukovodeće funkcije kako u malim tek osnovanim kompanijama, tako i u velikim kompanijama koje su deo multinacionalnih grupacija. Poseduje raznovrsno iskustvo u vođenju projekata, razvoju zaposlenih, formiranju i osnaživanju timova, zbog čega je 2017.godine kao konsultant na polju unapređivanja organizacija.

Predsedništvu Mense Srbije pridružio se 2013.godine a u funkciji ambasadora svetske Mense je držao predavanja na najvećim okupljanjima u Americi i Evropi. Autor je knjige „Razvoj veština menadžera“ u kojoj se na praktičan način prezentuje sistem usavršavanja menadžerskih kompetencija.

Đukić je predavač po pozivu na teme bazične pripreme darovitih osoba, kao i budućnosti obrazovanja kako u srednjim školama i fakultetima, tako i na tribinama i i konferencijama koje se bave radom sa darovitim osobama.

download almost uapkmod here | All of new Android racing game you can check here