Kurs je kreiran sa svrhom da studente osposobi da efikasno pamte, bilo da se radi o pripremi ispita ili poslovnom prezentovanju. U okviru programa se razvijaju veštine povezivanja pojmova, pamćenja i improvizacije, kao i kreativnost.

Težište programa je na prenosu principa i usvajanju tehnika za brzo i učinkovito pamćenje, čija primena dodatno štedi vreme i razvija samopouzdanje kod učesnika obuka. Rad se odvija kroz vežbe i specijalizovane igre, te prezentovane veštine veoma brzo prelaze u zabavu i lako postaju deo svakodnevnih studentskih aktivnosti.

Rad na treninzima je grupnog i individualnog karaktera, a obuhvata 8 treninga od 90 minuta. Autor i voditelj programa je mr Predrag Đukić.

Cena treninga je 7.500,00 dinara, cena za studente FLV-a je 6.000,00 dinara

Sve detaljne informacije možete dobiti na pdjukic@flv.edu.rs

Prijave na strani https://edukativni-centar.edu.rs/prijava

download almost uapkmod here | All of new Android racing game you can check here