Katedra za Pravo na fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić pokrenuta je prilikom osnivanja fakulteta i ove godine je upisala  trinaestu generaciju studenata prava.

Ono na šta smo posebno ponosni jeste činjenica da su se tokom prethodnih godina postojanja i rada, studenti studijskog programa Pravo uspešno afirmisali u širokoj lepezi pravničkih profesija. U najvećem broju slučajeva, studenti su se, zapošljavali u različitim pravničkim zanimanjima u pravosuđu, državnim organima, pokrajinskim organima, organima lokalne samouprave i privredi. U tom izboru primetno je dominantna pravosudna referada, a najčešće advokatura i sudovi, budući da studijski program Pravo na našem fakultetu ispunjava sve neophodne uslove koji su potrebni da bi se diplomirani pravnici našeg fakulteta bavili advokaturom ili pak radili u pravosudnim institucijama.

Tokom prethodnih godina rada na katerdri za pravo utvrdili smo da postoji nedostatak praktičnih obuka i priprema za pravnike (studente prava i diplomirane pravnike) po pitanju polaganja pravosudnog ispita, kao i izarade i pisanje osnovnih pravosudnih akata poput presuda, rešenja i tužbi.

Takođe usled usvajanja novih zakona i usklađivanja sa evropskim normama postoji i neophodnost u tumačenju i pojašnjenju novih zakona i uredbi, koji su u dosta velikoj meri vezani i za nove pravničke profesije poput izvršitelja i notara.

U sklopu Centra za edukciju koji deluje pri Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić pokrenuli smo različite edukcije za pravnike čiji izbor će se u kontinuitetu širiti u skladu sa potrebama pravničkih profesija.

download almost uapkmod here | All of new Android racing game you can check here