OBUKA ZA PISANJE PRAVOSUDNIH AKATA

Obuka za pisanje pravosudnih akata se sastoji iz tri segmenta u okviru kojih se polaznici spremaju za polaganje pravosudnog ispita. Namenjena je studentima Prava i svim zainteresovanim kandidatima koji se spremaju za polaganje pravosudnog ispita. U okviru prvog dela obuke polaznici rešavaju zadatke iz krivične i građanske materije, sa fokusom na pisanje i koncipiranje osnovnih pravosudnih akata – presude, rešenja i tužbe, odnosno optužnog akta. Drugi deo obuke obuhvata interaktivna predavanja eminentnih pravnika praktičara (sudija, advokata, javnih tužilaca) sa zanimljivim temama i primerima iz prakse. Treći deo obuke čine odlasci na suđenja u Viši i Osnovni sud u Novom Sadu.

OBUKA ZA KORIŠĆENJE PRAVNE BAZE „PARAGRAF LEX“

Naš tim u sardnji sa kolegama iz kompanije Paragraf, već nekoliko godina uspešno realizuje obuku za korišćenje pravne baze „Paragraf Lex“. Polaznici obuke su studenti prava i diplomirani pravnici.

Kompanija Paragraf deluje već 22 godine i svojim korisnicima obezbeđuju brz, siguran, tačan i ažuran pristup informacijama bitnim za uspešno i zakonito poslovanje u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Svi pravni akti se nalaze u jednoj bazi na dohvat ruke.

download almost uapkmod here | All of new Android racing game you can check here