Uspešno završena praktična obuka za pisanje pravosudnih akata

Uspešno završena praktična obuka za pisanje pravosudnih akata

U organizaciji Centra za edukaciju sektora za pravo završen je prvi ciklus obuke polaznika  za polaganje pravosudnog ispita.

U okviru prvog dela obuke polaznici su rešavali zadatke iz krivične i građanske materije, sa fokusom na pisanje i koncipiranje osnovnih pravosudnih akata – presude, rešenja i tužbe, odnosno optužnog akta. Drugi deo obuke je obuhvatio interaktivna predavanja eminentnih pravnika praktičara (sudija, advokata, javnih tužilaca) sa zanimljivim temama i primerima iz prakse. Poslednje predavanje održao je Vladimir Beljanski – predsednik Advokatske komore Vojvodine

Nakon predavanja polaznicima su uručeni sertifikati, koje su uručili Ivana Karapandžić sudijski pomoćnik Višeg suda u Novom Sadu, Mara Vukmirović, sudijska saradnica iz Višeg suda u Novom Sadu i Zoran Vavan, zamenik rukovodioca katedre za pravo.

download almost uapkmod here | All of new Android racing game you can check here